22.01.2011

Nagrody i wyróżnienia


PIERWSZE MIEJSCE W POLSCE
Projekt "W labiryncie książek" został zwycięzcą ogólnopolskiego konkursu eTwinning w kategorii wiekowej 11-15 lat.WYRÓŻNIENIE w Ogólnopolskim Konkursie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich MISTRZ PROMOCJI CZYTELNICTWA 2019.


Nagroda Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w roku 2016.

Nasz udział w ceremonii rozdania Nagród Europejskich 2016 podczas dorocznej konferencji programu eTwinning, która odbyła się w Atenach w dniach 27-29 października.

Więcej >>>Projekt "Is this castle haunted? - Czy w tym zamku straszy" zajął III miejsce w ogólnopolskim konkursie Nasz projekt eTwinning 2016 w najtrudniejszej, jednocześnie najbardziej prestiżowej, ambasadorskiej kategorii.

I miejsce w Europie 
w europejskim konkursie "Nagrody eTwinning 2016" w kategorii wiekowej 12-15 lat.
Lista laureatów została opublikowana na europejskim i polskim portalu programu eTwinning.


Krajowa Odznaka Jakości 
za projekt Czy w tym zamku straszy?


Nominacja na funkcję ambasadora programu eTwinning w województwie dolnośląskim.


III miejsce Dominika Chlastawy w wojewódzkim konkursie literacko-artystycznym Książka – nie książka. Konkurs został zorganizowany przez Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i zrealizowany przez Dolnośląską Bibliotekę Pedagogiczną we Wrocławiu.


Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 1 zajęła III miejsce w ogólnopolskim Konkursie SBP – Mistrz Promocji Czytelnictwa 2013. Przyznana nagroda jest wyrazem uznania dla aktywności i kreatywności Biblioteki w upowszechnianiu czytelnictwa i działalności edukacyjnej.

Projekt Noc w bibliotece znalazł się na liście najlepszych projektów, które dotarły do ostatniej rundy ewaluacyjnej Konkursu o Europejskie Nagrody eTwinning 2014.Nagroda w konkursie na najlepiej przeprowadzoną kampanię „Cała Polska czyta dzieciom” 2012/2013


Strona biblioteki szkolnej zajęła IV miejsce w ogólnopolskim Konkursie na Nauczycielski Blog 2013.


E-CZYTNIKI KSIĄŻEK W NASZEJ BIBLIOTECE


Projekt Noc w bibliotece zajął I miejsce w Polsce w konkursie "Mój projekt eTwinning 2013".

2013 r. - Nagroda Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta.


 Projekt "Podróże kształcą" otrzymał wyróżnienie w międzynarodowym konkursie MEDEA AWARDS 2012, promującym tworzenie multimedialnych materiałów edukacyjnych oraz wykorzystanie nowych mediów w nauczaniu.


Udział w Europejskiej Konferencji eTwinning w Berlinie w dniach 29-31.03.2012
Udział w Europejskim Forum Innowacyjnych Nauczycieli i Innowacyjnych Szkół w Lizbonie w dniach 19-22.03.2012


Mentor programu eTwinning
Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie POLSKI INTERNET na Najlepszą Stronę Internetową 2011 roku.

Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Innowacyjny Nauczyciel 2011.

Projekt “Books make friends, friends make books” zajął I miejsce w Polsce w konkursie "eTwinning w szkolnej bibliotece 2011".

2011 r. - II miejsce w ogólnopolskim konkursie ogłoszonym w Roku Marii Skłodowskiej-Curie na pomysł projektu o noblistce zajął projekt „Jedyna, której nie zepsuła sława”

2009 - 2013 - Krajowe i Europejskie Odznaki Jakości za projekty eTwinning

2011 r. - Nagroda Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta.
2010 r. - Znak Jakości Interkl@sa
Więcej >>>
2010 r. - III miejsce w ogólnopolskim konkursie na stronę internetową „5 lat eTwinningu w mojej szkole”.
Więcej  >>>

2010 r. - Certyfikat "Szkoła Bezpiecznego Internetu"
Więcej >>>
Nasza "bezpieczna" strona

2010 r. - Nagroda Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2009 r. 2010 r. - III miejsce w ogólnopolskim konkursie na najlepszy WebQuest opublikowany z pomocą Webuzza – za projekt „Magiczna kraina”.

2009 r. - Patronat Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji 2009
Więcej >>>  i tutaj >>>

2009 r. - projekt edukacyjny „Z baśnią w plecaku” zajął III miejsce w ogólnopolskim konkursie "eTwinning w szkolnej bibliotece".
Więcej >>>2009 r. -  Innowacyjna Szkoła
Więcej >>>
2009 r. - I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Przyjazna energia” (scenariusz zajęć), organizowanym pod patronatem MEN, Rzecznika Praw Dziecka i Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

2009 r. - Nagroda Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2008 r.

2008 r. - II miejsce i tytuł INNOWACYJNY NAUCZYCIEL 2008 ogólnopolskiego konkursu, organizowanego w ramach programu „Partnerstwo dla Przyszłości” firmy Microsoft.
Więcej >>>
2008 r. - Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie na scenariusz lekcji o społeczeństwie obywatelskim – nagroda za scenariusz „Jestem dzieckiem i mam swoje prawa”.
2007/2008 - III miejsce w wojewódzkim konkursie w ramach projektu "Edukacyjna Platforma Polsko-Niemieckiego Pogranicza" na scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Scenariusze są opublikowane na platformie w języku polskim i niemieckim.

2008 r. - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie "Projekty edukacyjne w bibliotekach pedagogicznych i bibliotekach szkolnych - ICIM"

2006 r. - wyróżnienie w I Ogólnopolskim Konkursie „Nasze ABC” na realizację międzyprzedmiotowego projektu edukacyjnego.

2006 r. - wyróżnienie w konkursie wojewódzkim „Konstytucja dla Europy” - wyjazd do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.

2004 r.- wyróżnienie w międzynarodowym konkursie znajomości państw Unii Europejskiej „Europa quiz” – w nagrodę wyjazd do Parlamentu Europejskiego w Brukseli.


2003 r. - I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie wiedzy o Unii Europejskiej dla pracowników bibliotek, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i UKIE. Nagroda -73 pozycje książkowe o UE wzbogaciły zbiory biblioteczne.

2002 r. - wyróżnienie w konkursie "Biblioteki w Szkole" na najciekawszą stronę internetową biblioteki szkolnej i pedagogicznej zatytułowanym "Pokaż swoją dobrą stronę"

2002 r. - wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie na najlepiej przeprowadzony Tydzień Czytania Dzieciom w ramach ogólnopolskiej akcji "Cała Polska czyta dzieciom";