16.11.2010

Warto wiedzieć

Wyszukane w Sieci porady, ciekawe pomysły, rozważania na tematy związane z wychowaniem, prawidłowym rozwojem i edukacją szkolną dziecka. Mam nadzieję, że dostarczą ciekawej i potrzebnej informacji, skłonią do refleksji, wesprą w trudzie wychowania, a być może, ułatwią rozwiązanie niejednego problemu.


Rodzinne czytanie

Polecam stronę kampanii Cała Polska czyta dzieciom "Rodzinne czytanie", a tam, m.in.:

O Rodzinnym Czytaniu
Biblioteka Rodziców
Przewodnik po Dobrych Książkach


  
 Wychowanie

Burza uczuć – jak pomóc dziecku rozładować emocje? (egodziecka.pl)
Twórcza zabawa z dzieckiem – propozycje działań (egodziecka.pl)
Droga do samodzielności(BBedukacja.pl)
Domowy system motywowania, czyli jak zachęcić dziecko do wypełniania obowiązków domowych (BBedukacja.pl)
 Bezpieczeństwo


Szkoła bez przemocy
Chroń swoje dziecko!

Nauka szkolna

Odrabianie pracy domowej z dzieckiem (egodziecka.pl)
O co chodzi w szkole, czyli jak pomóc dziecku w nauce.  (BBedukacja.pl)
Jak pomóc dziecku się skupić?  (BBedukacja.pl)
Nauka czytania bez stresowania  (BBedukacja.pl)
Kinezjologia Edukacyjna - Gimnastyka Mózgu  (BBedukacja.pl)