01.03.2019

Najpierw była książka

Przystępujemy do ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Najpierw była książka – literaccy bohaterowie popularnych animacji”, organizowanego przez  Muzeum Dobranocek w Rzeszowie we współpracy z Fundacją „ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom”.

Konkurs skierowany jest do dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I-VIII szkół podstawowych w całym kraju i ma na celu popularyzację regularnego czytania dzieciom w placówkach oświatowych, a także szerzenie wiedzy o literaturze dziecięcej i sztuce animacji oraz inspirowanie działalności plastycznej dzieci.

Zadaniem uczestnika jest wykonanie pracy plastycznej na arkuszu papieru w formacie A4 i grubości całkowitej nieprzekraczającej 0,5 cm, przedstawiającej portret oraz przygody literackiego bohatera popularnych kreskówek.

Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: - przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - klasy I-III szkoły podstawowej - klasy IV-VIII szkoły podstawowej

Termin oddania pracy do biblioteki - 22 marca 2019

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz