22.02.2014

ROK KOLBERGA

Dzisiaj obchodzimy 200 rocznicę urodzin Oskara Kolberga. Z tej okazji w grudniu 2013 Sejm ogłosił 2014 Rokiem Kolberga.

Kim był  Oskar Kolberg?

Kompozytorem, etnografem i folklorystą o najbogatszym dorobku w dziewiętnastowiecznej Europie.  Wydał 33 tomy monografii regionalnych i tematycznych, opublikował około 200 artykułów z zakresu etnografii, folklorystyki, językoznawstwa, muzykologii.

Organizował wyprawy w różne zakątki kraju w gronie zaprzyjaźnionych literatów, malarzy i muzyków. Odwiedzał wsie i miasteczka i tam zapisywał opowieści, mowę, obrzędy, przysłowia, muzykę i pieśni ludowe. Opisywał wiejskie chaty, ubiory, zwyczaje i sposób życia. Czasami jednak chłopi byli nieufni wobec obcych. Dlatego podczas badań korzystał z pomocy tamtejszych nauczycieli, właścicieli dworów, proboszczów.

Dzięki wieloletniej pracy zgromadził ogromny materiał dokumentacyjny do dziś wykorzystywany przez kompozytorów, nauczycieli muzyki, muzyków folkowych, zespoły amatorskie, a także przez badaczy i wszystkich pragnących poznać kulturę wsi polskiej XIX wieku.

W ramach obchodów Roku Kolberga powstała strona internetowa jemu poświęcona.

Źródła:
Instytut im. Oskara Kolberga
Rok Kolberga

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz