27.12.2012

5. rocznica śmierci Janusza Domagalika

Dzisiaj mija 5. rocznica śmierci Janusza Domagalika (1931-2007), prozaika, dziennikarza, autora utworów dla dzieci i młodzieży.

Janusz Domagalik (1931-2007)

Janusz Domagalik urodził się w Czeladzi. Prozaik, dziennikarz, autor słuchowisk radiowych i widowisk telewizyjnych.

Studiował na Wydziale Dyplomatyczno-Konsularnym Akademii Nauk Politycznych oraz polonistykę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Warszawie. Od 1950 r. pracował jako dziennikarz, w latach 1956-68 był redaktorem naczelnym harcerskiego pisma „Świat Młodych”, w 1968 roku Janusz Domagalik został redaktorem naczelnym redakcji programów dla dzieci i młodzieży Polskiego Radia, w latach 1980-81 był redaktorem naczelnym Programu III Polskiego Radia, gdzie pracował do 1990 r.

Jako pisarz Janusz Domagalik debiutował w 1963 roku opowiadaniem Męska sprawa, poruszającym problemy stosunków między rodzicami a dziećmi. Największe uznanie czytelników zyskała powieść Koniec wakacji, ukazująca konflikty szkolne i rodzinne bohatera. Na jej podstawie powstał film fabularny. Książka została wpisana na Listę Honorową im. Hansa Chrystiana Andersena.Podobną tematykę podejmowały opowiadania: Księżniczka i chłopcy oraz tworzące ciąg fabularny Marek i Irmina, które wydane łącznie w zmienionej wersji złożyły się na powieść Zielone kasztany.


Dużą popularność zdobyły sobie również książki o wątkach sensacyjnych: Pięć przygód detektywa Konopki, Skarb szeryfa oraz cykl opowiadań Banda Rudego, na którego podstawie nakręcono serial fabularny.

     
 

Dla dzieci młodszych J. Domagalik napisał Jak mała Agata szła na koniec świata.

O uznaniu zdobytym przez pisarza wśród dzieci i młodzieży świadczy fakt przyznania mu Orderu Uśmiechu. Otrzymał także m.in. Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za twórczość dla dzieci. Książki Janusza Domagalika są wznawiane i tłumaczone na wiele języków.

Wykorzystane źródła:
  • Encyklopedia szkolna. Język polski. Szkoła podstawowa, klasy IV-VI. Pod redakcją Marty Tomczyk. Kraków, Zielona Sowa, 2006
  • Lektury odległe i bliskie. Wybór i opracowanie Stanisław Frycie. Warszawa, WSiP, 1991
  • Miłkowski Tomasz, Termer Janusz: Ilustrowany świat lektur dla szkół podstawowych. Warszawa, Graf-Punkt, 1998
  • Słownik lektur. Szkoła podstawowa. Kraków, Greg, 2005
  • Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej. Pod redakcją Barbary Tylickiej i Grzegorza Leszczyńskiego. Wrocław-Warszawa-Kraków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2002

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz