Witamy na stronie Centrum Informacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1 Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 w Bolesławcu.

25.06.2012

KONKURS PLASTYCZNY "MOJE WAKACJE"

Fundacja Zdolne Dzieci z siedzibą we Wrocławiu zaprasza dzieci do udziału w konkursie plastycznym pt. „Moje Wakacje”. Nagrodą w konkursie jest stypendium przeznaczone na rozwój zainteresowań i talentów dziecka.

Konkurs składa się z 2 etapów. W pierwszym etapie uczestnicy wysyłają zgłoszenia udziału w Konkursie (do 31.07.2012), natomiast w drugim etapie przesyłają prace konkursowe na adres: Fundacja Zdolne Dzieci, 52-326 Wrocław, ul. Czekoladowa 54/2 (do 31.08.2012).

Uczestnicy konkursu przygotowują prace za pomocą dowolnie wybranej techniki plastycznej. Prace muszą być poświęcone tematyce wakacyjnej. Każde dziecko w wieku od 10 do 14 lat może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 prace, samodzielnie wykonane i nigdzie wcześniej nie publikowane.

Termin składania prac upływa 31 sierpnia 2012 r.

Organizator konkursu przewiduje nagrody w formie stypendium w roku szkolnym 2012/2013 przeznaczonego na opłacenie dowolnych zajęć dodatkowych, rozwijających talent i zainteresowania dziecka.
Wysokość stypendium miesięcznie wynosić będzie odpowiednio:
- za 1. miejsce 1000 zł.,
- za 2. miejsce 800 zł.,
- za 3. miejsce 600 zł.

Strona konkursu: http://fundacjazdolnedzieci.pl/drupal/?q=node/14

0 komentarze:

Prześlij komentarz