Witamy na stronie Centrum Informacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1 Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 w Bolesławcu.

01.01.2012

Rok Korczaka, Kraszewskiego i Skargi

Rok 2012 został ustanowiony, z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka, Rokiem Janusza Korczaka. Uchwałę w tej sprawie podjął Sejm RP.

W tym roku przypadają dwie ważne rocznice związane z postacią Janusza Korczaka – 70. rocznica śmierci w obozie zagłady Treblinka i 100. rocznica założenia przez Janusza Korczaka Domu Sierot przy ulicy Krochmalnej w Warszawie (obecnie Jaktorowskiej).

Janusz Korczak był działaczem na rzecz praw dziecka i całkowitego równouprawnienia dziecka, pedagogiem, lekarzem, autorem książek dla dzieci, w tym "Króla Maciusia Pierwszego" oraz współtwórcą i dyrektorem Domu Sierot dla dzieci żydowskich w Warszawie, który istniał do 1942 roku. Zginął wraz z wychowankami - dobrowolnie towarzyszył im w drodze na śmierć w komorze gazowej obozu zagłady w Treblince.
Na 2012 rok planowanych jest wiele inicjatyw związanych z Korczakiem i promujących jego spuściznę – kulturalnych, informacyjnych, edukacyjnych.

Rok 2012 jest także Rokiem Józefa Ignacego Kraszewskiego. W 2012 roku przypada 200. rocznica urodzin pisarza, publicysty, wydawcy, historyka, działacza społecznego i politycznego, autora ponad 230 powieści -największej liczby wydanych książek i wierszy w historii literatury polskiej. Najbardziej znana jest "Stara baśń".

W uzasadnieniu wniosku czytamy, że "imponujący dorobek literacki Kraszewskiego wywarł trwały wpływ na kulturę i literaturę polską oraz twórczość współczesnych mu i późniejszych pokoleń Polaków". Józef Ignacy Kraszewski jest uznawany za reformatora polskiej powieści.

2012 rok będzie też Rokiem ks. Piotra Skargi. W 2012 roku przypada 400. rocznica śmierci ks. Skargi, jezuity, teologa, kaznodziei króla Zygmunta III Wazy, rektora Kolegium Jezuitów w Wilnie, pierwszego rektora Uniwersytetu Wileńskiego. Opowiadał się on za wzmocnieniem władzy królewskiej i ograniczeniem władzy Sejmu.

Założył wiele kolegiów jezuickich, między innymi w Połocku, Rydze i Dorpacie. Zajmował się działalnością filantropijną. W Krakowie założył Bank Pobożny, Arcybractwo Miłosierdzia, Komorę Potrzebnych, które opiekowały się ubogimi. Był autorem wielu książek i kazań, ale prawdziwymi bestsellerami były "Żywoty świętych" i "Kazania sejmowe".

0 komentarze:

Prześlij komentarz