05.11.2010

Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości jest to święto upamiętniające odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku.


Święto to - obchodzone 11 listopada każdego roku - zostało ustanowione w ostatnich latach II RP tuż przez rozpoczęciem II wojny światowej. Do kalendarza powróciło w 1989 r.
Dzień ten jest dniem wolnym od pracy. Główne obchody, z udziałem najwyższych władz państwowych, odbywają się w Warszawie na placu Józefa Piłsudskiego, przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

Co wydarzyło się 11 listopada?

11 listopada 1818 r. Józef Piłsudski jako naczelnik państwa przejął władzę w odrodzonej Polsce i rozpoczął odbudowę państwa.
Na 123 lata Polska została wymazana z mapy Europy. W wyniku trzech rozbiorów (w 1772, 1793, 1795 r.) dokonanych przez trzy sąsiadujące z Polską państwa (Rosję, Prusy i Austrię) kraj nasz przestał istnieć. Jego terytorium zostało podzielone między trzy mocarstwa. Polacy wielokrotnie starali się odzyskać niepodległość, wzniecając powstania narodowe. Jednak dopiero wybuch pierwszej wojny światowej, w którą zaangażowali się także zaborcy, zmienił sytuację na świecie. Po czterech latach walk (1914+1918) i ogromnym zaangażowaniu Polaków w tę wojnę, udało się doprowadzić do odzyskania niepodległości i na nowo zacząć tworzyć wolne państwo polskie.

Józef Piłsudski


Józef Piłsudski (1867 - 1935) – polski działacz niepodległościowy, dowódca, polityk, Naczelnik Państwa polskiego w latach 1918–1922 i naczelny wódz Armii Polskiej od 11 listopada 1918, pierwszy Marszałek Polski od 1920; dwukrotny premier Polski, twórca tzw. rządów sanacyjnych w II Rzeczypospolitej wprowadzonych w 1926 roku po zamachu stanu.
W młodości, podczas prowadzenia działalności konspiracyjnej znany pod pseudonimami Wiktor i Mieczysław. Pośród zwolenników Piłsudskiego, zwłaszcza z czasów służby w Legionach Polskich, używano jego przydomków – Komendant, Dziadek i Marszałek.
Józef Piłsudski uznawany jest za jedną z najwybitniejszych postaci w historii kraju. Jest patronem wielu ulic, placów i szkół. Po 1989 powstało również kilkanaście jego pomników.

My, Pierwsza Brygada

Pieśń ta powstała w 1916 roku, była pieśnią I Brygady Legionów Polskich, dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego. Autorami tekstu są : Andrzej Hałaciński i Tadeusz Biernacki.

Legiony to żołnierska nuta,
Legiony to straceńców los,
Legiony to żołnierska buta,
Legiony to ofiarny stos

My, Pierwsza Brygada,
Strzelecka gromada,
Na stos rzuciliśmy
Swój życia los,

Na stos, na stos!

O, ile mąk, ile cierpienia,
O, ile krwi, wylanych łez,
Pomimo to nie ma zwątpienia,
Dodawał sił wędrówki kres.

My, Pierwsza Brygada...

Krzyczeli, żeśmy stumanieni,
Nie wierząc nam, że chcieć — to móc!
Laliśmy krew osamotnieni,
A z nami był nasz drogi Wódz!

My, Pierwsza Brygada...

Nie chcemy dziś od was uznania,
Ni waszych mów ni waszych łez,
Już skończył się czas kołatania
Do waszych serc, do waszych kies!

My, Pierwsza Brygada...
(Wikiźródła)Standardowa licencja YouTube