20.08.2010

EUROPEJSKA ODZNAKA JAKOŚCI

Trzy nasze projekty otrzymały EUROPEJSKĄ ODZNAKĘ JAKOŚCI oraz zostały objęte PATRONATEM EUROPEJSKIEGO ROKU KREATYWNOŚCI I INNOWACJI 2009.

Odznaka Jakości jest wyrazem uznania dla nauczycieli i uczniów za wysoki poziom działań poświęconych projektowi eTwinning. Dla uczniów jest to wspaniała motywacja do dalszej pracy, a dla szkoły uznanie za jakość i otwarcie się na współpracę europejską.

Patronat ERKI otrzymują projekty promujące dobre praktyki w zakresie kreatywności i innowacyjności, oraz uczące otwartości na zmiany.
Za takie uznane zostały dwa projekty realizowane w Szkolnym Centrum Informacyjnym w ramach akcji eTwinning:a) Z baśnią w plecakub) Moja mała ojczyznac) Bezpiecznie w wirtualnym świecie
eTwinning to łączenie i współpraca bliźniaczych szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki.


Narodowe Biuro Akcji eTwinning z każdego kraju ocenia zgłoszenia szkół do Odznaki Jakości i przyznaje je, jeśli projekt spełnia wymagane kryteria. Musi być bez zarzutu w następujących obszarach: - innowacja pedagogiczna i kreatywność,- integracja z programem nauczania, - współpraca pomiędzy szkołami, - kreatywne wykorzystanie technologii ICT, - trwałość i możliwość przenoszenia- wyniki i korzyści
Europejska Odznaka Jakości przyznawana jest przez Centralne Biuro Akcji eTwinning tym szkołom, w których projekcie co najmniej dwóch partnerów otrzymało Krajową Odznakę Jakości eTwinning.

Projekt „Z baśnią w plecaku” zajął III miejsce w ogólnopolskim konkursie “eTwinning w szkolnej bibliotece” i otrzymał “Certyfikat eTwinnig 2009″ oraz został finalistą prestiżowego międzynarodowego konkursu Global Junior Challenge 2009. Wśród laureatów konkursu znalazły się dwa polskie projekty, a ich koordynatorki zostały zaproszone do zaprezentowania swoich projektów podczas konferencję w Rzymie w dniach 7-8 października.

W projekcie biorą udział uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej nr 1 w Bolesławcu i grupa uczniów Ecole Primaire Publique z Salut-Les-Rethel we Francji. Uczestnicy projektu poznają europejskie baśnie i kraje ich pochodzenia - słuchają, oglądają i czytają wybrane baśnie, wykonują prace plastyczne, prezentacje multimedialne, piszą blogi, wspólnie tworzą własną baśń
.
Safe in the virtual world – (Bezpiecznie w wirtualnym świecie) - we współpracy ze szkołami: polską, rumuńskimi, litewskimii, słowackimi, hiszpańskimi, tureckimi, portugalską, francuską, brytyjską, fińską, duńską, włoską i holenderskimi (29 szkół). Wspólne działania, mające na celu popularyzację idei bezpiecznego Internetu. Udział w “Dniu Bezpiecznego Internetu 2009″. Wymiana informacji na temat szkoły, miasta, itp., wymiana doświadczeń przez nauczycieli.
Moja mała ojczyzna - we współpracy ze szkołami: czeską, litewską i francuską. Moja mała ojczyzna – moja szkoła na co dzień i od święta; moja miejscowość i jej atrakcje: tradycje i zwyczaje mojego regionu.

Wszystkie inicjatywy objęte patronatem Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji zostały umieszczone w oficjalnym kalendarium obchodów Roku, wezmą także udział w konkursie na najlepszy projekt w jednej z kategorii: edukacja, kultura i sztuka, nauka i technika, gospodarka i biznes, inicjatywy społeczne.
Projekty wyróżnione Europejską Odznaką Jakości umieszczane są w specjalnym miejscu na Europejskim Portalu: http://www.etwinning.net/.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz